Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Далет

Еврейска буква, може да се преведе като "врата" и е съответна на Старши аркан III. Императрицата.


Детлефсен, Торвалд

Германец, роден 1946 г., работи и пише задълбочено и същевременно разбираемо и достъпно в областта на езотеричната психология (в посоки астрология, реинкарнационна терапия, кабала…); основател на езотеричния кръг "Кавана - църквата на Новия Еон";


Дънов, Петър

(1864 - 1944) - Известен е още под името Беинса Дуно, наричан е Учителят; основател на Бялото братство в България въз основата на духовно учение, което и днес има многобройни последователи; създател на паневритмията;


Дърво

Основен символ в много религии и митологии; асоциира се с човека, с живота, със света и вселената и с тяхната еволюция; централен глиф в кабала;


Дървото на живота

Символ, който присъства в колодата на Уейт в Старши аркан VI. Влюбените (дървото зад мъжа), както и в 10 пентакли от Младшите аркани (където е трудно забележим от пръв поглед - а и не само);


Дяволът

Старши аркан с номер XV, чието изображение при Уейт е интересна проекция на Старши аркан VI.Влюбените "в негатив"; отразява архетипа на сянката, врага, вината, възможностите, но и оковите на материята;


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.