Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Гимел

Еврейска буква, може да се преведе като "камила" и съответства на картата II. Висшата жрица от Старшите аркани;


Глупакът

Старши аркан с номер 0 или 22 в повечето колоди; архетипно съответства на началото, на детето и героя в "приказката", както и у всеки от нас;


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.